Publicació Article Acadèmic – LGTB i Mitjans de Comunicació

Avui em fa molta il·lusió presentar-vos la meva primera publicació en el món acadèmic. Es tracta d'un article publicat (de moment versió d'autor) en el Journal of Homosexuality on analitzo qualitativament les percepcions del col·lectiu LGTB en relació a les seves representacions en les sèries de ficció importades dels països anglosaxons. D'una banda analitzo les… Continue reading Publicació Article Acadèmic – LGTB i Mitjans de Comunicació